Giải bài tập Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Giải bài tập Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương Giải bài tập Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương (trang 71 sgk Lịch Sử 6): – Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ nhằm … Đọc thêm…

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta (trang 28 sgk Lịch Sử 6): – Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc … Đọc thêm…