Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 6: Văn hóa cổ đại

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 6: Văn hóa cổ đại

5 (100%) 1 đánh giá

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 6: Văn hóa cổ đại

Bài 1: Em hãy nêu những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia phương Đông cổ đại.

Lời giải:

– Tạo ra chữ viết (chữ tượng hình) và số

– Sáng tạo ra lịch (Âm lịch), làm đồng hồ đo thời gian.

– Toán học: nghĩ ra phép đếm, số pi.

– Xây dựng nên các công trình kiến trúc đồ sộ: kim tự tháp Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà…

Bài 2: Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những thành tựu văn hóa gì?

Lời giải:

– Sáng tạo ra lịch (Dương lịch) :tính được 1 năm có 365 ngày, chia thành 12 tháng.

– Sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c

– Đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực như toán học, thiên văn, vật lí, triết học, lịch sử, địa lí…với các nhà khoa học nổi tiếng như Ta-let, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít….

– Các công trình kiế trúc và điêu khắc như đền Pác-tê-nông ở A-ten, tượng thần Vệ nữ ở Mi-lô…

Bài 3: Theo em, những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại còn được sử dụng đến ngày nay?

Lời giải:

– Lịch

– Chữ viết: hệ chữ a,b,c…

– Một số thành tựu khoa học cơ bản như phép đếm đến 10, số pi, các chữ số, số 0, các định luật Py-ta-go, định luật Ta-lét…

– Những công trình kiến trúc, điêu khắc :kim tự tháp, đền Pác-tê-nông… là những kiệt tác có giá trị thu hút đông đảo khách du lịch.