Giải Sinh lớp 10 Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Giải Sinh lớp 10 Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất Giải Sinh lớp 10 Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất Bài 1: Thế nào là năng lượng? Lời giải: Năng lượng được định nghĩa là khả năng sinh công. Tùy theo trạng thái … Đọc thêm…

Giải Sinh lớp 10 Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Giải Sinh lớp 10 Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất Giải Sinh lớp 10 Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất Bài 1: Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim. Lời giải: – Cấu trúc … Đọc thêm…