Giải Sinh lớp 6 Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Giải Sinh lớp 6 Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

4.8 (96%) 380 đánh giá

Giải Sinh 6 Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Bài 1: Giữa vật sống và vật không sống có những đặc điểm gì khác nhau

Lời giải:

Giải Sinh 6 bài Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Bài 2:(trang 6 sgk Sinh học 6)

Giải Sinh 6 bài Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Lời giải:

Đáp án Lớn lên, sinh sản, lấy các chất cần thiết và loại bỏ chất thải.

Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây:

Có sự trao đổi chất với môi trường ( lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được. Lớn lên và sinh sản