Giải Sinh lớp 6 Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Giải Sinh lớp 6 Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

4.8 (95.56%) 383 đánh giá

Giải Sinh lớp 6 Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Bài 1:(trang 50 sgk Sinh học 6): Chỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.

Lời giải:

1- Biểu bì

2- Thịt vỏ

3- Mạch rây

4- Mạch gỗ

5- Ruột

Giải Sinh lớp 6 Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Bài 2:(trang 50 sgk Sinh học 6): So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

Lời giải:

Giải Sinh lớp 6 Bài 15: Cấu tạo trong của thân non