Giải Sinh lớp 6 Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Giải Sinh lớp 6 Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Giải Sinh lớp 6 Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Bài 1:(trang 88 sgk Sinh học 6): Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản bằng lá mà em biết.

Lời giải:

STT Tên cây Sinh sản bằng thân bò Sinh sản bằng lá
1 Rau má +  
2 Cây thuốc bỏng  
3 Cây rau dấp +  

Bài 2:(trang 88 sgk Sinh học 6): Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào ? Vì sao phải làm như vậy ?

Lời giải:

Nhiều loại cỏ dại (như cỏ tranh, cỏ gấu …) có khả năng sinh sản bằng thân rễ, chỉ cần một mảnh thân rễ có thể mọc chồi, ra rễ và phát triển thành cây mới rất nhanh. Vì vậy, muốn tiêu diệt các loại cỏ này phải nhặt bỏ được toàn bộ phần thân rễ ngầm ở dưới đất.

Bài 3:(trang 88 sgk Sinh học 6): Hãy quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì ?

Lời giải:

Củ khoai tây là một phần của thân cây nằm trong đất, phình to thành củ chứa chất dinh dưỡng dự trữ. Nếu quan sát thật kĩ, ta sẽ thấy trên củ khoai có những vảy nhỏ che chồi non rất nhỏ ở bên trong. Để một thời gian sau, những chồi non nhỏ đó sẽ phát triển thành mầm, mỗi mầm nếu đem trồng có thể phát triển thành một củ khoai tây mới. Như vậy, khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằng thân củ.

Bài 4:(trang 88 sgk Sinh học 6): Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào ? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ ?

Lời giải:

Muốn cho củ khoai lang không mọc mầm phải bảo quản ở nơi khô ráo. Người ta trồng khoai lang bằng dây: sau khi thu hoạch củ, dây khoai lang được thu lại, người ta chọn những dây bánh tẻ (không già và không non), cắt thành từng đoạn ngắn có cả ngọn rồi giâm các đoạn đó xuống luống đất đã được chuẩn bị trước.

Người ta không trồng khoai lang bằng củ để tiết kiệm và có thời gian thu hoạch ngắn.