Giải Sinh lớp 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa

Giải Sinh lớp 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa

4.8 (96%) 380 đánh giá

Giải Sinh lớp 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa

Bài 1:(trang 15 sgk Sinh học 6): Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Lời giải:

Dựa vào hoa, quả hạt để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa.

Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả , hạt.

Thực vật không có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.

Bài 2:(trang 15 sgk Sinh học 6): Kể tên một vài cây có hoa, cây không có hoa

Lời giải:

Những cây có hoa là : lúa, ngô, cam, bưởi, mít, táo, thầu dầu, hướng dương, …

Những cây không có hoa là: cây bèo hoa đào, cây kim giao, cây thông, cây rêu ,…

Bài 3:(trang 15 sgk Sinh học 6): Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực là cây một năm hay lâu năm ?

Lời giải:

Ví dụ về 5 cây lương thực là : lúa ngô, khoai tây, kê, sắn, …

Những cây lương thục là cây lâu năm để duy trì lương thực cho con người duy trì sự sống.

Bài 4:(trang 15 sgk Sinh học 6): Hãy ghi tên những cây có hoa và cây không có hoa mà các em đã quan sát được vào bảng sau:

Giải bài tập Sinh học lớp 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa

Lời giải:

Giải bài tập Sinh học lớp 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa