Giải Sinh lớp 6 Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Giải Sinh lớp 6 Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

4.8 (96%) 380 đánh giá

Giải Sinh lớp 6 Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Bài 1:(trang 28 sgk Sinh học 6): Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào ?

Lời giải:

Tế bào ở mô ở mô phân sinh có khả năng phân chia.

Quá trình phân chia tế bào diễn ra: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia và một vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào mẹ thành 2 tế bào con.

Bài 2:(trang 28 sgk Sinh học 6): Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?

Lời giải:

Giúp cây sinh trưởng và phát triển.