Giải Sinh lớp 6 Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Giải Sinh lớp 6 Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

4.8 (96%) 380 đánh giá

Giải Sinh lớp 6 Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Bài 1:(trang 31 sgk Sinh học 6): Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau

STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1      
2      
     

Lời giải:

STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1 Cây lúa   +
2 Cây ngô   +
3 Cây mít +  
4 Cây cam +  
5 Cây dừa   +

Bài 2:(trang 31 sgk Sinh học 6): Rễ gồm mấy miền ? Chức năng mỗi miền ?

Lời giải:

Miền trưởng thành.

Miền hút.

Miền sinh trưởng.

Miền chóp rễ.

Hút nước và muối khoáng hòa tan.

Làm rễ dài ra.

Che chở cho đầu rễ.

Dẫn truyền.