Giải Sinh lớp 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

4.8 (96%) 380 đánh giá

Giải Sinh lớp 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Bài 1: Các đặc điểm chung của động vật ?

Lời giải:

– Có khả nâng di chuyển.

– Có hệ thần kinh và giác quan.

– Có đời sống dị dưỡng, dinh dưỡng nhờ vào chất hữu cơ có sẵn.

Bài 2: Kế tên động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng ?

Lời giải:

Các động vật, thường gặp ở địa phương có thê chia thành 2 nhóm:

– Động vật không xương sống như: ruồi, muỗi, ong. bướm, nhện, giun đất, dế chũi, dế mèn, các loại sâu, tôm, cua, …

– Động vật có xương sống như: lợn, gà, ngan, vịt, trâu, bò, chó, mèo, thằn làn, rắn, các loại cá, ếch, nhái, cóc, …

Bài 3: Ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người ?

Lời giải:

Giải Sinh lớp 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật