Giải Sinh lớp 8 Bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch

Giải Sinh lớp 8 Bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch

Giải Sinh lớp 8 Bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch

Bài 1 (trang 47 sgk Sinh học 8) : Các bạch cầu đã tạo nên những hang rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể ?

Lời giải:

Các bạch cầu tạo nên 3 hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể là :

– Sự thực bào do các bạch cầu trung tính và đại thực bào thể hiện

– Sự tiết ra kháng thể để vô hiệu hóa các kháng nguyên do các bạch cầu limphô T thực hiện

Bài 2 (trang 47 sgk Sinh học 8) : Bản thân em đã miễn dịch với những bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đó và với những bệnh nào từ sự tiêm phòng (chích ngừa)

Lời giải:

Bản thân em miễn dịch được với những bệnh như: thủy đậu và sởi từ sự mắc bệnh trước đó và những bệnh từ sự tiêm phòng như : quai bị, viêm gan B, …

Bài 3 (trang 47 sgk Sinh học 8) : Người ta thường tiêm phòng (chích ngừa) cho trẻ em những loại bệnh nào ?

Lời giải:

Người ta thường tiêm phòng (chích ngừa) cho trẻ em nhữn loại bện sau : sởi, lao, ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt.