Giải Sinh lớp 8 Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Giải Sinh lớp 8 Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Giải Sinh lớp 8 Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Bài 1 (trang 50 sgk Sinh học 8) : Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào ?

Lời giải:

Trong quá trình đông máu ,các tiểu cầu đóng vai trò :

– Bám vào vết rách và bám vào nhau để tạo thành nút tiểu cầu bịt tạm thời vết rách.

– Giải phóng chất giúp hình thành búi tơ máu.