Giải Sinh lớp 8 Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu

Giải Sinh lớp 8 Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu

4.1 (81.54%) 13 đánh giá

Giải Sinh lớp 8 Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu

Vì sao những vết thương chảy máu động mạch ở tay hoặc ở chân mới được dung đến biện pháp buộc garô ? Vết thương chảy máu động mạch ở chỗ khác cần được xử lí như thế nào ?

* Chỉ những vết thương chảy máu động mạch ở tay hoặc chân mới dùng được biện pháp buộc dây garô vì tay và chân là những mô đặc nên biện pháp buộc dây garô mới có hiệu quả cầm máu.

* Ở những vị trí khác, biện pháp garô này vừa không có hiệu quả cầm máu (Ví dụ: vết thương ở bẹn, ở bụng), vừa có thể gây ra guy hiểm tính mạng (ví dụ: vết thương ở đầu, mặt, cổ) do não chỉ cần thiếu O2 khoảng ¾ phút đã có thể bị tổn thương tới mức không thể hồi phục.