Giải Sinh lớp 8 Bài 21: Hoạt động hô hấp

Giải Sinh lớp 8 Bài 21: Hoạt động hô hấp

Giải Sinh lớp 8 Bài 21: Hoạt động hô hấp

Bài 1 (trang 70 sgk Sinh học 8) : Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người.

Lời giải:

Nhờ sự hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của các cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, giúp cho không khi trong phổi thường xuyên được đổi mới.

Trao đổi khí ở phổi gôm sự khuếch tán O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí phế nang.

Trao đổi khí ở tế bào gồm sựu khuếch tán của CO2 từ máu vào tế bào và của CO2 từ tế bào vào máu.

Bài 2 (trang 70 sgk Sinh học 8) : Hô hấp ở cơ thể người và thỏ có gì giống và khác nhau ?

Lời giải:

So sánh sự hô hấp của người và thỏ

*Giống nhau:

– Cũng gồm các giai đoạn thông khí ở phổi, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.

– Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào cũng theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi nồng độ thấp.

*Khác nhau :

– Ở thỏ, sự thông khí ở phổi chủ yếu do hoạt động của cơ hoành và lồng ngực, do bị ép giữa hai chi trước nên không giãn nở về phía 2 bên.

– Ở người, sự thong khí ở phổi do nhiều cơ phối hợp hơn và tổng ngực dãn nở về phía 2 bên

Bài 3 (trang 70 sgk Sinh học 8) : Khi lao động hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có biến đổi như thế nào để đáp ứng nhu cầu đó ?

Lời giải:

Khi lao động nặng hay chơi thể thao là nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đổi theo hướng vừa tăng nhịp hô hấp (thở nhanh hơn), vừa tăng dung tích hô hấp (thở sâu hơn).

Bài 4 (trang 70 sgk Sinh học 8) : Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh). Nhận xét kết quả và giải thích.

Lời giải:

– Nhận xét kết quả : học sinh tự làm.

– Giải thích : khi hoạt động, nhu cầu O2 của cơ thể tăng, nên nhịp tim tăng để thỏa mãn nhu cầu O2 của cơ thể.