Giải Sinh lớp 8 Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Giải Sinh lớp 8 Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Giải Sinh lớp 8 Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Enzim trong nước bọt là gì ? Có tác dụng gì với tinh bột ? Hoạt động tốt nhất trong điều kiện pH và nhiệt độ là bao nhiêu ?

Enzim trong nước bọt có tên là amilaza. Enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường mantôzơ. Enzim trong nước bọt hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ pH = 7,2 và to = 37oC.