Giải Sinh lớp 8 Bài 35: Ôn tập học kì 1

Giải Sinh lớp 8 Bài 35: Ôn tập học kì 1

Giải Sinh lớp 8 Bài 35: Ôn tập học kì 1

Bài 1 (trang 112 sgk Sinh học 8) : Trong phạm vi kiến thức đã học, hãy chứng minh rằng các tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống.

Lời giải:

a) Tế bào là đơn vị cấu trúc :

– Mọi cơ quan của cơ thể đều được cấu tạo từ các tế bào.

– Ví dụ, tế bào xương, tế bào cơ, tế bào biểu bì vách mạch máu, tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu, tế bào biểu bì ở niêm mạc dạ dày, các tế bào tuyến,…

b) Tế bào là đơn vị chức năng :

– Các tế bào tham gia vào hoạt động chức năng của các cơ quan.

– Ví dụ :

+ Hoạt động của các tơ cơ trong tế bòa giúp bắp cơ co, dãn,

+ Các tế bào cơ tim co, dãn giúp tim có bóp tạo lực đẩy máu vào hệ mạch.

+ Các tế bào tuyến tiết dịch vào ống tiêu hóa để biến đổi thức ăn về mặt hóa học.

Bài 2 (trang 112 sgk Sinh học 8) : Trình bày mối liên hệ về chức năng của hệ cơ quan đã học (bộ xương, hệ cơ, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa).

Lời giải:

– Mối liên hệ về chức năng giữa hệ tuần hoàn với các hệ cơ quan đã học được phản ánh qua sơ đồ sau :

Giải Sinh lớp 8 Bài 35: Ôn tập học kì 1

Giải thích :

+ Bộ xương tạo khung cho toàn bộ cơ thể, là nơi bám của hệ cơ và là giá đỡ cho các hệ cơ quan khác.

+ Hệ cơ hoạt động giúp xương cử động.

+ Hệ tuần hoàn dẫn máu đến tất cả các hệ cơ quan, giúp hệ này trao đổi chất.

+ Hệ hô hấp lấy O2 từ môi trường cung cấp cho các hệ cơ quan và thải CO2 ra môi trường thong qua hệ tuần hoàn.

+ Hệ tiêu hóa lấy thức ăn từ môi trường ngoài và biến đổi chúng thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho tất cả các hệ thong qua hệ cơ quan tuần hoàn.

+ Hệ bài tiết giúp thải các chất cặn bã, thừa trong trao đổi chất của tất cả các hệ cơ quan ra môi trường ngoài thông qua hệ cơ quan tuần hoàn.

+ Hệ bài tiết giúp thải các chất cặn bã, thừa trong trao đổi chất của tất cả các hệ cơ quan ra môi trường ngoài thong qua hệ tuần hoàn

Bài 3 (trang 112 sgk Sinh học 8) : Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào ?

Lời giải:

– Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:

+ Mang O2 từ hệ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào.

+ Mang các sản phẩm thải từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.

– Hệ hô hấp giúp tế bào trao đổi khí :

+ Lấy O2 từ môi trường ngoài cung cấp cho các tế bào.

+ Thải CO2 do các tế bào thải ra khổi cơ thể.

– Hệ tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cung cấp cho các tế bào.