Giải Sinh lớp 8 Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Giải Sinh lớp 8 Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Giải Sinh lớp 8 Bài 38: Bài tiết và cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu

 

Bài 1 (trang 124 sgk Sinh học 8) : Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ?

Lời giải:

Nhờ hoạt động bài tiết mà các tính chất của môi trường bên trong (pH, nồng độ các ion, áp suất thẩm thấu, …) luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.

Bài 2 (trang 124 sgk Sinh học 8) : Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì ? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm ?

Lời giải:

Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là CO2, mồ hôi, nước tiểu.

Các cơ quan bài tiết các sản phẩm trên :

– Hệ hô hấp thải loại CO2.

– Da thải loại mồ hôi.

– Hệ bài tiết nước tiểu thải loại nước tiểu.

Bài 3 (trang 124 sgk Sinh học 8) : Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ?

Lời giải:

Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu :

 

– Hệ bài tiết nước tiểu gồm : thận, ống dẫn nước tiểu, gồm 2 quả thận ; mỗi quả chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.

– Mỗi đơn vị chức năng gồm cầu thận (thực chất là một búi mao mạch máu), nang cầu thận (thực chất là một cái túi gồm 2 lớp bao quanh cầu thận), ống thận.