Giải Sinh lớp 8 Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Giải Sinh lớp 8 Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Giải Sinh lớp 8 Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Bài 1 (trang 127 sgk Sinh học 8) : Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận

Lời giải:

Qúa trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận :

– Máu theo động mạch tới các cầu thận với áp lực cao tạo ra lực đẩy nước và các chất hòa tan có các kích thước nhỏ qua lỗ lọc (30 – 40 Å) trên vách mao mạch vào nang cầu thận, các tế bào máu và các phân tử prôtêin có kích thước lớn nên không qua lỗ lọc. Kết quả là tạo nên nước tiểu đầu trong nang cầu thận.

– Nước tiểu đầu đi qua ống thận, ở đầy xảy ra 2 quá trình : quá trình hấp thụ lại nước và các chất còn cần thiết (các chất dinh dưỡng, các ion Na+, Cl- …), quá trình bài tiết tiếp các chất độc và các chất không cần thiết khác (axit uric, creatin, các chất thuốc, các ion H+, K+ …). Kết quả là tạo nên nước tiểu chính thức.

Bài 2 (trang 127 sgk Sinh học 8) : Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

Lời giải:

Sự tạo thành nước tiểu diễn ra như sau : Đầu tiên là quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu ở nang cầu thận. Tiếp đó là quá trình hấp thụ lại vào máu các chất cần thiết và bài tiết tiếp các chất không cần thiết và có hại ở ống thận, tạo ra nước tiểu chính thức và duy trì ổn định nồng độ các chất trong máu.

Bài 3 (trang 127 sgk Sinh học 8) : Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào?

Lời giải:

Nước tiểu chính thức đổ vào bể thận, qua ống dẫn nước tiểu xuống tích trữ ở bóng đái, rồi được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ vòng ống đái, cơ bóng đái và cơ bụng