Giải Sinh lớp 8 Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Giải Sinh lớp 8 Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Giải Sinh lớp 8 Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Bài 1 (trang 40 sgk Sinh học 8) : Trong các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

Lời giải:

Những thói quen em có : Đi tiểu đúng lúc, khẩu phần ăn uống hợp lí

Những thói quen em chưa có: Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu.

Bài 2 (trang 130 sgk Sinh học 8) : Thử đề ra kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học nếu em chưa có

Lời giải:

Kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học

 

Ăn uống đủ bữa, đủ chất dinh dưỡng không bỏ bữa.

Vệ sinh thân thể hàng ngày

Không nhịn đi vệ sinh quá lâu.