Giải Sinh lớp 8 Bài 45: Dây thần kinh tủy

Giải Sinh lớp 8 Bài 45: Dây thần kinh tủy

Giải Sinh lớp 8 Bài 45: Dây thần kinh tủy

Bài 1 (trang 143 sgk Sinh học 8) : Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha

Lời giải:

Có 31 đôi dây thần kinh tủy là các dây pha gồm có các bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và các bó sợi thần kinh li tâm (vận động) được nối với tủy qua các rễ sau và rễ trước

Bài 2 (trang 143 sgk Sinh học 8) : Trên một ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất ?

Lời giải:

Để biết rễ nào còn, rễ nào mất thì tốt nhất là kích thích mạnh vào chi trước và lần lượt kích thích mạnh từng chi sau.