Giải Sinh lớp 8 Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Giải Sinh lớp 8 Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Giải Sinh lớp 8 Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Bài 1 (trang 31 sgk Sinh học 8) : Xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương ở bảng sau bằng cách ghép chữ (a, b, c…) với số (1, 2, 3…) sao cho phù hợp.

Giải Sinh lớp 8 Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Lời giải:

Đáp án : 1.b ; 2.g ; 3.d ; 4.e ; 5.a

Bài 2 (trang 31 sgk Sinh học 8) : Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương ?

Lời giải:

Xương được cấu tạo bằng chất hữu cơ và chất vô cơ, chất hữu cơ đảm bảo tính đàn hồi của xương, chất vô cơ (canxi và phôtpho) đảm bảo độ cứng rắn của xương.

Bài 3 (trang 31 sgk Sinh học 8) : Hãy giả thích vì sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở.

Lời giải:

Khi hầm xương bò, lợn … chất cốt giao bị phân hủy. Vì vậy, nước hầm xương thường sánh và ngọt, phần xương còn lại là chất vô cơ (không còn cốt giao nên bở).