Giải Toán lớp 3 bài Các số có bốn chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Các số có bốn chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Các số có bốn chữ số

Bài 1 (trang 92 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải Toán lớp 3 bài Các số có bốn chữ sốGiải Toán lớp 3 bài Các số có bốn chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Các số có bốn chữ số

Bài 2 (trang 93 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải Toán lớp 3 bài Các số có bốn chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Các số có bốn chữ số

Bài 3 (trang 93 SGK Toán 3): Số?

Giải Toán lớp 3 bài Các số có bốn chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Các số có bốn chữ số

Gửi một bình luận