Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài 1 (trang 72 SGK Toán 3): Tính :

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài 2 (trang 72 SGK Toán 3): Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?

Lời giải:

Số hàng có tất cả là:

234 : 9 = 26 (hàng)

Đáp số: 26 hàng

Bài 3 (trang 72 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Gửi một bình luận