Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 142

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 142

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 142

Bài 1 (trang 142 SGK Toán 3): Viết theo mẫu

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 142

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 142

Bài 2 (trang 142 SGK Toán 3): Viết theo mẫu

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 142

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 142

Bài 3 (trang 142 SGK Toán 3): Số ?

a) 36520 ; 35521 ; .. ; … ;… ;36525 ;…

b) 48183 ; 48184 ;… ;.. ;48187 ;… ;…

c) 81317 ;… ;… ;… ; 81321 ;.. ;..

Lời giải:

a) 36520 ; 36521 ; 36522 ; 36523 ; 36524 ; 36525 ; 36526

b) 48183 ; 48184 ;48185; 48186 ; 48187 ; 48188; 48189

c) 81317 ;81317 ; 81319; 81320 ; 81321 ; 81322 ; 81323

Bài 4 (trang 142 SGK Toán 3): Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 142

 

Lời giải:

Đáp số (từ trái sang phải): 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, 19 000.

Gửi một bình luận