Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 2

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 2

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 2

Bài 1 (trang 167 SGK Toán 3): Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi được bao nhiêu kilomet?

Lời giải:

Tóm tắt : 12 phút : 3 km

28 phút: .. km?

Số phút đi 1 km là:

12 : 3 = 4 (phút)

Số kilomet đi trong 48 phút là :

28 : 4 = 7 (km)

Đáp số: 7 km

Bài 2 (trang 167 SGK Toán 3): Có 21 kg gạo chia đều vào 7 túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để được 51 kg gạo ?

Lời giải:

Tóm tắt: 12 phút: 3km

28 phút: …km?

Số kilogam gạo trong mỗi túi là :

21 : 7 = 3 (túi)

Để được 15kg gạo thì số túi phải lấy là :

15 : 3 = 5(túi)

Đáp số: 7km

Bài 3 (trang 167 SGK Toán 3): Điền dấu thích hợp

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 2Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 2

a) 32 : 4 x 2 = 16

32 : 4 x 2 = 4

b) 24 : 6 : 2 = 2

24 : 6 x 2 = 8

Bài 4 (trang 168 SGK Toán 3): Cho biết:

Lớp 3A có 10 học sinh giỏi, 15 học sinh khá, 5 học sinh trung bình

Lớp 3B có 7 học sinh giỏi, 22 học sinh khá, 1 học sinh trung bình

Lớp 3C có 8 học sinh giỏi, 19 học sinh khá, 3 học sinh trung bình

Lớp 3D có 8 học sinh giỏi, 19 học sinh khá, 3 học sinh trung bình

Hãy lập bảng theo mẫu rồi viết số thích hợp vào ô trống trong bảng ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 2Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 2

Gửi một bình luận