Giải Toán lớp 3 bài So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Giải Toán lớp 3 bài So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Giải Toán lớp 3 bài So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 1 (trang 57 SGK Toán 3): Trả lời câu hỏi: Trong mỗi hình dưới đây, số hình tròn màu đen gấp mấy lần số hình tròn màu trắng.

Lời giải:

a) Có 6 hình tròn màu đen, có 2 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là:

6 : 2 = 3 (lần)

b) Có 6 hình tròn màu đen, có 3 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

c) Có 16 hình tròn màu đen, có 4 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là:

16 : 4 = 4 (lần)

Bài 2 (trang 57 SGK Toán 3): Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?

Lời giải:

Số cây cam gấp số cây cau số lần là:

20 : 5 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Bài 3 (trang 57 SGK Toán 3): Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng ?

Lời giải:

Con lợn nặng gấp con ngỗng số lần là :

42 : 6 = 7 (lần).

Đáp số: 7 lần

Bài 4 (trang 57 SGK Toán 3): Tính chu vi :

a) Hình vuông MNPQ (SGK trang 57)

b) Hình tứ giác ABCD (SGK trang 57)

Lời giải:

a) Chu vi hình vuông MNPQ :

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

(hoặc 3 x 4 = 12 cm)

b) Chu vi hình tứ giác ABCD :

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (cm).

Gửi một bình luận