Giải Toán lớp 3 bài Vẽ trang trí hình tròn

Giải Toán lớp 3 bài Vẽ trang trí hình tròn

Giải Toán lớp 3 bài Vẽ trang trí hình tròn

Bài 1 (trang 112 SGK Toán 3): Vẽ hình theo các bước sau:

Lời giải:

Bước 1 : Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA.

Giải Toán lớp 3 bài Vẽ trang trí hình tròn

Bước 2 : Vẽ trang trí hình tròn(tâm A, bán kính AC; tâm B, bán kính BC).

Giải Toán lớp 3 bài Vẽ trang trí hình tròn

Bước 3 : Vẽ trang trí hình tròn (tâm C, bán kính CA; tâm D, bán kính DA).

Giải Toán lớp 3 bài Vẽ trang trí hình tròn

Bài 2 (trang 112 SGK Toán 3): Tô màu hình đã vẽ trong bài 1

Lời giải:

Các em tự tô màu theo sở thích của mỗi bạn.

Gửi một bình luận