Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 120

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 120

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 120

Bài 1 (trang 120 SGK Toán 4): So sánh hai phân số :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 120

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 120

Bài 2 (trang 120 SGK Toán 4): So sánh các phân số sau với 1 :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 120

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 120

Bài 3 (trang 120 SGK Toán 4): Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 120

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 120

Gửi một bình luận