Giải Toán lớp 4 Mét vuông trang 64 sgk

Giải Toán lớp 4 Mét vuông trang 64 sgk

Giải Toán lớp 4 Mét vuông trang 64 sgk

Bài 1 (trang 65 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:

Giải Toán lớp 4 Mét vuông trang 64 sgk

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Mét vuông trang 64 sgk

Bài 2 (trang 65 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2 = ….dm2

400 dm2 = ….m2

100dm2 = …m2

2110 m22= …dm2

1m2 = …cm2

15m2 = ….cm2

10 000 cm2 = …m2

1dm22cm2 = …cm2

Lời giải:

1m2 = 100 dm2

400 dm2 = 4 m2

100dm2 = 1 m2

2110 m2 = 211000 dm2

1m2 = 10000 cm2

15m2 = 150 000cm2

10 000 cm2 = 1 m2

1dm22cm2 = 1002 cm2

Bài 3 (trang 65 SGK Toán 4): Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Lời giải:

Diện tích của một viên gạch lát nền là:

30 x 30 = 900 (cm2)

Diện tích căn phòng là:

900 x 200 = 180000 (cm2) = 18 m2

Đáp số 18m2

Nói thêm: Cũng có thể thay hai bước tính trên bằng hai bước tính sau:

30 x 30 = 900 (cm2)

900 x 200 = 180 000 (cm2) hay 18 m2

Bài 4 (trang 65 SGK Toán 4): Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Giải Toán lớp 4 Mét vuông trang 64 sgk

Lời giải:

Vẽ thêm nét đứt như hình bên. Ta có:

Diện tích hình chữ nhật lớn là:

15 x 5 = 75 (cm2)

Chiều dài hình chữ nhật nhỏ là:

15 – (4 + 6) = 5 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Diện tích miếng bìa là:

75 – 15 = 60 (cm2)

Đáp số 60 (cm2)

Nói thêm:

Có thể giải theo nhiều cách khác nhau (vắn tắt) như sau:

Cách 2: Tính diện tích hình (1), hình (2), hình (3) rồi cộng lại

Cách 3: Tính diện tích hình (4), hình (5), hình (6) rồi cộng lại

Gửi một bình luận