Giải Toán lớp 4 Phép trừ phân số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Phép trừ phân số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Phép trừ phân số (tiếp theo)

Bài 1 (trang 130 SGK Toán 4): Tính :

Giải Toán lớp 4 Phép trừ phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép trừ phân số (tiếp theo)

Bài 2 (trang 130 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Phép trừ phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép trừ phân số (tiếp theo)

Bài 3 (trang 130 SGK Toán 4): Trong một công viên có 6/7 diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó 2/5 diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép trừ phân số (tiếp theo)

Gửi một bình luận