Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Bài 1 (trang 119 SGK Toán 4): So sánh hai phân số :

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Bài 2 (trang 119 SGK Toán 4): So sánh các phân số sau với 1 :

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Bài 3 (trang 119 SGK Toán 4): Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Gửi một bình luận