Giải Toán lớp 5 Chia số đo thời gian với một số

Giải Toán lớp 5 Chia số đo thời gian với một số

Giải Toán lớp 5 Chia số đo thời gian với một số

Bài 1 (trang 136 SGK Toán 5): Tính:

a) 24 phút 12 giây : 4 ;

b) 35 giờ 40 phút : 5;

c) 10 giờ 48 phút : 9 ;

d) 18,6 phút : 6.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Chia số đo thời gian với một số

Giải Toán lớp 5 Chia số đo thời gian với một số

Bài 2 (trang 136 SGK Toán 5): Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian ?

Lời giải:

Người đó làm 3 dụng cụ hết:

12 giờ – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút.

Trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết:

4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút.

Đáp số: 1 giờ 30 phút.

Gửi một bình luận