Giải Toán lớp 5 Diện tích hình tam giác

Giải Toán lớp 5 Diện tích hình tam giác

Giải Toán lớp 5 Diện tích hình tam giác

Bài 1 (trang 88 SGK Toán 5): Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Diện tích hình tam giác

Bài 2 (trang 88 SGK Toán 5): Tính diện tích hình tam giác có:

a)Độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm.

b)Độ dài đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Diện tích hình tam giác

Gửi một bình luận