Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 144 phần 2

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 144 phần 2

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 144 phần 2

Bài 1 (trang 144 SGK Toán 5) Luyện tập chung: Quãng đường AB dài 276km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50m/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau ?

Lời giải:

Sau mỗi giờ hai ô tô chạy được là:

42 + 50 = 92 (km).

hai ô tô sẽ gặp nhau sau:

276 : 92 = 3 (giờ).

Đáp số: 3 giờ.

Nói thêm: bài toán này có dạng tìm hai số biết tổng (là 276km) và tỉ số (42 : 50). Tuy nhiên chỉ yêu cầu tìm thời gian đi để gặp nhau, tức là tìm 1 phần bằng nhau mà thôi

Bài 2 (trang 145 SGK Toán 5) Luyện tập chung: Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính quãng đường AB.

Lời giải:

Thời gian ca nô đi là:

11 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ.

Quãng đường AB dài:

12 x 3,75 = 45 (km).

Đáp số: 45km.

Bài 3 (trang 145 SGK Toán 5) Luyện tập chung: Một con ngựa chạy đua trên quãng đường 15km hết 20 phút. Tính vận tốc của con ngựa đó với đơn vị đo là m/phút.

Lời giải:

15km = 15000m.

Vận tốc chạy của ngựa là:

15000 : 20 = 750 (m/phút).

Đáp số: 750 m/phút.

Bài 4 (trang 145 SGK Toán 5) Luyện tập chung: Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Sau 2 giờ 30 phút xe máy đã đi được:

42 x 2,5 = 105 (km)

Lúc đo Xe máy còn cách B :

135 – 105 = 30 (km).

Đáp số: 30km.

 

Gửi một bình luận