Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 178

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 178

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 178

Bài 1 (trang 178 SGK Toán 5) Luyện tập : 0,8% = ?

A. 8/10

B. 8/100

C. 8/1000

D. 8/10000

Lời giải:

Khoanh vào C (vì 0,8% = 8/1000)

Bài 2 (trang 178 SGK Toán 5) Luyện tập : Biết 95% của một số là 475, vậy 1/5 của số đó là:

A. 19

B.95

C. 100

D. 500

Lời giải:

Khoanh vào C

(vì số đó là : 475 x 100 : 95 = 500 và 500 : 5 = 100)

Bài 3 (trang 178 SGK Toán 5) Luyện tập : Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ?

Lời giải:

Suy nghĩ: khối A và C đều có: 4 x 2 x 3 = 24 (hình lập phương nhỏ)

khối B có ít hơn A và C 2 hình lập phương nhỏ

Khối D có nhiều hơn A và C 4 hình lập phương nhỏBài 1 (trang 179 SGK Toán 5) Luyện tập :

Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên.

Tính:

a) Diện tích của phần đã tô màu.

b) Chu vi của phần không tô màu.

Lời giải:

a) Ghép 4 mảnh đã tô màu của hình vuông ta được một hình tròn có bán kính là 10cm.

Vậy diện tích phần đã tô màu là:

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

b) Chu vi của phần không tô màu là:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Đáp số: a) 314cm2 ;

b) 62,8cm

Bài 2 (trang 179 SGK Toán 5) Luyện tập : Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ?

Lời giải:

Nếu số tiền mua gà là 100 phần thì số tiền mua cá là 120 phần như thế. Vậy 88000 đồng là:

100 + 120 = 220 (phần)

Số tiền mẹ mua cá là:

88000 : 220 x 120 = 48000 (đồng)

Đáp số: 48000 đồng

Gửi một bình luận