Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 134

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 134

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 134

Bài 1 (trang 134 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12 ngày = …giờ

3,4 ngày = …giờ

4 ngày 12 giờ = …giờ

0,5giờ = … phút

b) 1,6 giờ = …phút

2 giờ 15 phút =…phút

2,5 phút = …giây

4 phút 25 giây = …giây

Lời giải:

a) 12 ngày = 288 giờ

3,4 ngày = 81,6 giờ

4 ngày 12 giờ = 108 giờ

0,5 giờ = 30 phút

b) 1,6 giờ = 96 phút

2 giờ 15 phút = 135 phút

2,5 phút = 150 giây

4 phút 25 giây = 265 giây

Bài 2 (trang 134 SGK Toán 5): Tính:

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng;

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ;

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút;

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 134

Bài 3 (trang 134 SGK Toán 5): Tính:

a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng;

b) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ;

c) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút;

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 134

Bài 4 (trang 134 SGK Toán 5): Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ và Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-in là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm?

Lời giải:

Hai sự kiện cách nhau :

1961 – 1492 = 469 (năm)

Đáp số: 469 (năm).

Gửi một bình luận