Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 139

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 139

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 139

Bài 1 (trang 139 SGK Toán 5) Luyện tập : Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc độ chạy của đà điểu.

Lời giải:

Vận tốc chạy của đà điểu là :

5250 : 5 = 1050 (m/phút)

Đáp số: 1050m/phút.

Bài 2 (trang 140 SGK Toán 5) Luyện tập : Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 139

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 139

Bài 3 (trang 140 SGK Toán 5) Luyện tập : Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

Lời giải:

Quãng đường đi bằng ô tô là:

25 – 5 = 20 (km)

Vận tốc của ô tô là:

20 : 0,5 = 40 (km/giờ)

Đáp số : 40km/giờ.

Bài 4 (trang 140 SGK Toán 5) Luyện tập : Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 139

Gửi một bình luận