Giải Toán lớp 5 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Bài 1 (trang 149 SGK Toán 5): Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy là:

A. 3/4

B. 4/7

C. 4/3

D. 3/7

Lời giải:

Khoanh vào D.

Bài 2 (trang 149 SGK Toán 5): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh , 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, 1/4 số viên bi có màu:

A. Nâu

B. Đỏ

C.Xanh

D.Vàng

Lời giải:

Suy nghĩ: 1/4 số viên bi là: 20 : 4 = 5 (viên bi)

Số viên bi đỏ cũng là 5

Khoanh vào B.

Bài 3 (trang 150 SGK Toán 5): Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Suy nghĩ: rút gọn các phân số chưa tối giản rồi so sánh:

Ta có:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Bài 4 (trang 150 SGK Toán 5): So sánh các phân số:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Bài 5 (trang 150 SGK Toán 5):

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Gửi một bình luận