Giải Toán lớp 6 bài 12: Tính chất của phép nhân

Giải Toán lớp 6 bài 12: Tính chất của phép nhân Giải Toán lớp 6 bài 12: Tính chất của phép nhân Bài 90: Thực hiện các phép tính: a) 15.(-2).(-5).(-6) b) 4.7.(-11).(-2) Lời giải a) 15.(-2).(-5).(-6) = [15.(-2)].[(-5)].(-6) = -30.30 = -900 hoặc 15.(-2).(-5).(-6) = [15.(-6)].[(-2).(-5)] = -90.10 = -900 b) 4.7.(-11).(-2) = (4.7).[(-11).(-2)] … Đọc thêm…