Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Bài 21 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳngGiải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Lời giải:

a) … so le trong.

b) … đồng vị.

c) … đồng vị.

d) … cặp góc so le trong.

Bài 22 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Bài 23 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1):

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Lời giải:

Hình ảnh của chiếc thang cho ta thấy một cách trực quan các cặp góc so le trong cũng như các cặp góc đồng vị.

Sẽ còn nhiều hình ảnh khác, các bạn thử kể ra nhé!

Gửi một bình luận