Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều C1 trang 62 SGK: Nhắc lại định nghĩa dòng điện một chiều không đổi. Trả lời: Dòng điện một chiều không đổi là dòng điện chạy theo một chiều … Đọc thêm…

Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất C1 trang 81 SGK: Nhắc lại các công thức tính công suất điện tiêu thụ … Đọc thêm…

Giải Lý lớp 12 Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Giải Lý lớp 12 Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp Giải Lý lớp 12 Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp Học sinh dựa vào số liệu thực tế đo được khi … Đọc thêm…