Theo đó, toàn tỉnh có 13 học sinh được miễn thi 4 môn trong kỳ thi THPT quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên có nhiệm vụ thông báo cho tất cả các thí sinh được miễn thi sau khi có quyết định này.

Danh sách 13 thí sinh được miễn thi cụ thể như sau:
Xem nguồn