– Tại buổi làm việc với  63 Giám đốc Sở GD-ĐT trong toàn quốc diễn ra ngày 20/5, tân Bộ trưởng GD – ĐT Phùng Xuân Nhạ đã thống nhất các nội dung hành động ưu tiên của ngành trong thời gian tới.

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Ngành giáo dục là ngành liên quan trực tiếp đến phát triển con người, cuộc sống củatừng gia đình, vì thế phải làm sao để xã hội yên tâm về ngành, tin tưởng”.

Bộ trưởng Giáo dục,Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đổi mới giáo dục

Buổi làm việc diễn ra theo tinh thần nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn, đa chiều những gì ngành giáo dục đã làm được, chưa làm được để làm rõ những kết quả, hạn chế, yếu kém của ngành,lên kế hoạch khắc phục.

Trong một ngày làm việc chung và tiến hành thảo luận theo nhóm, các đại biểu đã thống nhất cao về những nhiệm vụ mà ngành giáo dục sẽ ưu tiên thực hiện trong thời gian tới.

Bộ trưởng Giáo dục,Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đổi mới giáo dục

Đó là: Tổ chức quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tổ chức phần luồng trong giáo dục; Tăng cường tự chủ cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; Tăng cường giảng dạy tiếng Anh ở tất cả các cấp học, bậc học; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học và quản lý; Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ được xã hội hết sức quan tâm như: đổi mới chương trình, sách giáo khoa; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, thi cử…

Đề cập tới vai trò của giáo viên, ông Phùng Xuân Nhạ nói: “Nếu chúng ta tạo được động lực, khơi dậy được tinh thần trách nhiệm, tự trọng nghề nghiệp của gần 1.3 triệu con người ấy, sự nghiệp đổi mới giáo dục chắc chắn sẽ thành công”.

Bộ trưởng Giáo dục,Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đổi mới giáo dục

Kết thúc buổi làm việc, người đứng đầu ngành giáo dục đề nghị các Sở GD&ĐT tập trung thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên trong thời gian tới; tổng kết, đánh giá tình hình triển khai một số chủ trương đổi mới như Thông tư 30, dự án VNEN, phương pháp “Bàn tay nặn bột”…, đề xuất sớm có điều chỉnh phù hợp; tập trung cho kỳ thi THPT quốc gia, các kỳ thi chuyển cấp, hạn chế những vấn đề liên quan đến chạy trường, chạy lớp, dạy thêm học thêm; chủ động đề ra các biện pháp giảm thiểu tình trạng suy giảm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường, học sinh đuối nước…; tăng cường công tác truyền thông giáo dục, xây dựng mạng lưới thông tin giáo dục trong toàn ngành; làm tốt công tác tổng kết năm học 2015-2016, đặc biệt chú ý tới công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực tốt trong hoạt động dạy và học.Source link