Chi tiết phương thức tuyển sinh vào tất cả các trường quân đội năm 2018


Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa thông tin về phương thức tuyển sinh đào tạo ĐH, CĐ hệ quân sự của các học viện, trường trong quân đội năm 2018.

Xem nguồn

Leave a Comment