“Chuẩn hóa” trong Luật Giáo dục sửa đổiGD&TĐ – Chuẩn hóa đang trở thành một xu thế của thời đại. Ở các quốc gia phát triển, bất kỳ lĩnh vực nào của kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục, khoa học – công nghệ… người ta đều xây dựng các bộ tiêu chuẩn để đánh giá và công nhận. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng như vậy. Đó là quan điểm của GS.TS Đinh Xuân Khoa – Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh – khi bàn về nội dung này trong Luật Giáo dục sửa đổi.

  • Chính sách phân luồng cần được quy định trong Luật
  • Luật hóa quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục sẽ buộc địa phương nghiêm túc thực hiệnXem nguồn

Leave a Comment