Đông đảo các đại biểu trong nước và quốc tế đến tham dự hội thảoĐông đảo các đại biểu trong nước và quốc tế đến tham dự hội thảo

Mục tiêu của hội thảo nhằm đưa chủ đề đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo ĐH và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động Đông Nam Á vào chương trình hành động của tất cả các quốc gia Đông Nam Á.

Chương trình Erasmus của Liên minh Châu Âu về trao đổi sinh viên và hợp tác trong lĩnh vực đào tạo ĐH là một động lực mạnh mẽ định hình bức tranh đào tạo ĐH ở châu Âu. Chương trình đặc biệt phổ biến với các hoạt động trao đổi sinh viên đã góp phần cải thiện, phát triển và hiện đại hóa các cơ sở đào tạo ĐH và hoàn thiện chính sách giáo dục.PGS.TS Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc ĐH Huế – phát biểu chào mừng tại hội thảo

Đối với đa số cơ sở này, tham gia vào chương trình Erasmus đã tạo ra những đổi mới trên các lĩnh vực chủ chốt như phương pháp dạy và học, công nhận thời gian học ở trường khác; hoạt động hỗ trợ sinh viên; hợp tác kinh doanh cũng như quản lý nội bộ.

Erasmus Mundus Action 2 được xây dựng dựa trên cơ sở thành công của Erasmus – một  chương trình tạo cơ hội cho các sinh viên ngoài Châu Âu được học tập và nghiên cứu trên các trường ĐH danh tiếng của Châu Âu trong 20 năm qua.Các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm hướng đến đại hóa các cơ sở đào tạo đại học, đổi mới phương pháp dạy và học, hoạt động hỗ trợ sinh viên

 

Tại hội thảo Các tham luận đã tập trung đưa ra các giải pháp hướng đến cải thiện, phát triển,hiện đại hóa các cơ sở đào tạo đại học, đổi mới phương pháp dạy và học, hoạt động hỗ trợ sinh viên…

ĐH Huế là một trong các đối tác chính của Erasmus Mundus Action 2 thuộc khu vực Đông Nam Á. Chương trình này bao gồm các loại học bổng toàn phần và học bổng trao đổi dành cho sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên, viên chức hành chính ở các trường ĐH Đông Nam Á đến học tập tại các trường ĐH ở Châu Âu và ngược lại.

Đến nay, đã có 60 cán bộ ở đại học Huế nhận được học bổng tham gia các khóa đào tạo từ chương trình này, trong đó có 18 cử nhân, 3 thạc sỹ, 8 tiến sỹ, 4 sau tiến sỹ và 27 cán bộ.Xem nguồn