Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn


Các thí sinh thi vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 ở Đà Nẵng

Các thí sinh thi vào lớp 10 năm học 2016 – 2017 ở Đà Nẵng

Theo đó, có 313 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) năm học tới. Trong đó, có 308 học sinh Đà Nẵng và 5 học sinh ở tỉnh Quảng Nam.

Điểm trúng tuyển và số lượng học sinh trúng tuyển vào các lớp 10 chuyên ở từng bộ môn cụ thể như sau

* Đối với học sinh thuộc thành phố Đà Nẵng:

Môn Toán: Tuyển 60 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 39,75 trở lên.

Môn Vật lý: 46 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 41,25 trở lên.

Môn Hóa học: 33 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 41 trở lên.

Môn Sinh học: 33 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 41,25 trở lên.

Môn Ngữ văn: 25 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 43,25 trở lên.

Môn Lịch sử: 10 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 36,75 trở lên.

Môn Địa lý: 10 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 41,25 trở lên.

Môn Tiếng Anh: 36 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 43,25 trở lên.

Môn Tin học: 16 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 38,75 trở lên.

Môn Tiếng Pháp: 10 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 30,75 trở lên.

Môn Tiếng Nhật: 11 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 46 trở lên.

* Đối với học sinh thuộc tỉnh Quảng Nam:

Môn Toán: 3 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 39,75 trở lên.

Môn Vật lý: 1 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 41,25 trở lên.

Môn Tin học: 1 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 38,75 trở lên.

Ngoài ra, các học sinh thi môn Toán và nguyện vọng 2 đăng ký vào các môn chuyên khác, điểm xét tuyển như sau:

Môn Vật lý: 4 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 38,75 trở lên.

Môn Hóa học: 5 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 39 trở lên.

Môn Sinh học: 4 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 37,75 trở lên.

Môn Tin học: 5 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 38,50 trở lên.

Khánh HiềnXem nguồn

Leave a Comment