Đạo văn ở Việt Nam: Đã đến lúc nói chuyện nghiêm túc!


Nhiều ý kiến cho rằng những người làm khoa học ở Việt Nam còn đang rất dễ dãi với nhau, từ cấp cử nhân cho tới các ứng viên GS, PGS. 

Xem nguồn

Leave a Comment