Đề án tuyển sinh riêng của Đại học Huế


 Đề án tuyển sinh riêng của Đại học Huế

GD&TĐ – Đại học Huế đã hoàn thiện đề án và đáp ứng được các quy định về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

Xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh riêng chính thức của Đại học Huế TẠI ĐÂYXem nguồn

Leave a Comment