Đề án Tuyển sinh riêng của Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

GD&TĐ – Trường Cao đẳng Sư Phạm Ninh Thuận đã hoàn thiện đề án và đáp ứng được các quy định về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

Xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh riêng chính thức của Trường Cao đẳng Sư Phạm Ninh Thuận TẠI ĐÂYXem nguồn